Tijdschrift.nl logo
In dit nummer

Roxeanne sleept moeder rachel voor de rechter

Nu de rollen plotseling zijn omgedraaid en dochter Roxeanne Hazes haar moeder Rachel Hazes voor de rechter sleept, lijkt een verzoening in het geteisterde Hazes-gezin voorgoed van de baan. De verstoorde vredeskansen draaien ditmaal om keiharde centen, want het aanstaande kort geding lijkt te gaan om miljoenen euro’s…

Bij de afscheidsdienst hield de uiterst verdrietige Rox een portret van haar vader vast.

Meer en meer verliest Rachel Hazes de grip op haar gezin, of wat daar nog van over is. Sterker en sterker dringt het tot haar door dat een verzoening met haar enige dochter Roxeanne Hazes (29) verder weg is dan ooit. En langzaam dringt het besef door dat haar ergste nachtmerrie misschien wel wordt bewaarheid, namelijk dat het wellicht nooit meer goedkomt tussen moeder en dochter. Want nadat Rachel enige tijd geleden afdwong dat Roxeanne gehoord mag worden over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma, is het blijkbaar nu de zet aan Roxeanne. Zij stapt naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de erfenis van wijlen haar vader André Hazes sr., die op 23 september 2004 in Woerden overleed.

Moet alles langs Rachel?

Het nieuws dat Roxeanne haar eigen moeder voor de rechter sleept, gaat niet alleen als een schokgolf door bekend Nederland, maar doet ook vele mensen versteld staan die niet dagelijks met showbizz te maken hebben. Een dochter die haar bloedeigen moeder voor het gerecht daagt vanwege een erfenis van haar overleden vader, dat is nogal wat, zo klinkt het alom. Helemaal aangezien Rachel altijd heeft gesteld dat zij de nalatenschap van André Hazes beheert, komt het als een donderslag bij heldere hemel dat één van haar kinderen daar plotseling vragen over komt stellen en waarschijnlijk haar deel komt opeisen. Als we naar de huwelijksvorm van Rachel en André kijken, zou Rachel vanaf het ondertekenen van de trouwakte voor vijftig procent mede-eigenaar zijn geworden van alles wat haar echtgenoot op dat moment bezat. Zijn vermogen, zijn spullen maar ook vooral alle rechten die omtrent zijn muziek en gezicht zijn vastgelegd: men noemt dat auteursrechten en portretrechten. En dus moet feitelijk voor alles wat met de muziek van André Hazes wordt gedaan, eerst toestemming (vaak met contract en betaling) van Rachel Hazes worden verkregen. Denk daarbij aan een cover uitbrengen van een Hazes-lied door een andere artiest, een festival organiseren rondom Hazes-muziek ('Holland Zingt Hazes'), alle keren dat zijn muziek op de radio wordt gedraaid, een film of musical over André Hazes, een documentaire en noem maar op: alles moet eerst langs Rachel.

De duimschroeven aangedraaid

Tenminste, dat was tot voor zeer recent de algemene aanname. Het was ook het beeld dat Rachel zelf altijd heeft geschetst naar buiten toe. Waarom worden daar nu ineens vraagtekens bij geplaatst? De meest logische verklaring voor het feit dat noch Roxeanne, noch André Hazes jr. (28) ooit vragen lijken te hebben gesteld over hun deel van de erfenis en wat zíj precies te zeggen hebben over de rechten van hun overleden vader, is de stelligheid waarmee Rachel de afgelopen negentien jaar de nalatenschap van haar gestorven echtgenoot heeft verdedigd. Iedereen die ook maar een paar seconden van een André Hazes-liedje of zijn naam of beeltenis wilde gebruiken voor welk doeleinde dan ook, moest éérst langs Rachel, die dan vanzelfsprekend vakkundig haar handje ophield: voor vrijwel ieder gebruik van het merk André Hazes vraagt Rachel geld. Wanneer iemand met zo'n enorme overtuigingskracht de muzieken beeldrechten van iemand anders bewaakt, dan imponeert dat. Het houdt anderen tegelijk op afstand. Zo ook de kroost van de overleden volkszanger. Sinds hun vader overleed op hun tiende (André) en elfde (Roxeanne) hebben zij waarschijnlijk ook te horen gekregen dat hun moeder de nalatenschap van de gestorven grootheid beheert. Maar nu Roxeanne de dertig nadert en flinke stappen heeft gemaakt in haar volwassenheid, gaat ze blijkbaar op een andere manier nadenken en durft ze haar moeder kritische vragen te stellen en zelfs de duimschroeven aan te draaien op dit onderwerpsgebied.

Waarde van gestorven vader

De verstandhouding tussen Roxeanne en Rachel is al jaren slecht. De band zal niet verbeteren nu de Hazes-dochter haar moeder voor de rechter sleept, met als insteek dat niet alleen Rachel erfgenaam is van de nalatenschap. Oók Roxeanne en haar broertje André mogen meedelen in alles wat hun gestorven vader nog waard is. Tenminste, dat lijkt de inzet te zijn van de rechtszaak die 9 februari in een kort geding voorkomt. Tv-kenner Rob Goossens verwoordde de huidige stand van zaken als volgt in 'RTL Boulevard': "Rachel en André waren in gemeenschap van goederen getrouwd, dus dan ben je gewoon eigenaar van de helft van alles. Maar niet ook nog van een derde van de rest. Als het inderdaad over de muziek gaat, waar we toch wel een beetje van uitgaan, dan gaat dat voor én André én Roxeanne om miljoenen en miljoenen euro's."

De band tussen Roxeanne en haar moeder is al jaren verstoord. (FOTO’S: ANP)
Onder: Rachel en haar kinderen ruim tien jaar geleden, toen alles nog koek en ei was…
’Als het over de muziek van Hazes sr. gaat, dan gaat dat voor André én Roxeanne om miljoenen’

Alles draait om één papiertje

Als we het op die manier bekijken, is het wel begrijpelijk dat Roxeanne graag wil strijden voor wat haar wettelijk en eerlijkheidshalve toekomt. Immers, haar moeder heeft Rox (en twee andere gevolmachtigden) in 2022 vanwege een dikke twintigduizend euro ter verantwoording geroepen met alle toeters en bellen die qua gerechtelijke procedures maar mogelijk zijn. Niet gek dus dat ook Roxeanne graag wil onderzoeken wat haar rechtmatig toekomt. De uitkomst van het kort geding op 9 februari zal afhangen van het feit of Rachel Hazes in het bezit is van een verklaring van erfrecht; oftewel dat ze schriftelijk kan aantonen dat zij wettelijk erfgenaam is in de erfenis van André Hazes senior. Kan zij dat niet aantonen, dan zal de uitspraak van de rechter naar verwachting in de toekomst veel financieel voordeel opleveren voor de kinderen Roxeanne en André. Of deze hele zaak iets zal bijdragen aan familiebinding en of het ooit nog goedkomt tussen Rachel en de kinderen? Het antwoord op die vraag moet iedereen schuldig blijven, maar zal waarschijnlijk nog triester klinken dan de zieligste mineur die pater familias André Hazes senior ooit heeft gezongen. De familie Hazes lijkt voorgoed verscheurd.

Vind je dit interessant?

Ontdek nu alle Nederlandse top titels in één app!

Bestel nu

Reactie kamp Roxeanne Hazes

Party sprak Roxeannes woordvoerder, voormalig advocaat en ex-tuchtrechter Bernard Tomlow. Deze wijze en welbespraakte heer trok in 2020 in een andere zaak namens Marieke van Beek (een voormalige vriendin en zakenpartner van Rachel Hazes) het erfgenaamschap van Rachel al openlijk in twijfel en zei toen: "Zij was geen erfgenaam en beheert ook niet zijn nalatenschap. Uitsluitend de kinderen waren erfgenaam." Over de huidige kwestie zegt dhr. Tomlow tegen Party: "De woordvoering namens Roxeanne Hazes doe ik, de feitelijke procedure wordt door haar advocaat gedaan. U mag mij nu vragen stellen, maar ik vrees dat ik u in deze fase op veel gebieden teleur moet stellen. We hadden dit stil willen houden tot de zitting. Helaas, wat ons betreft, heeft 'RTL Boulevard' ontdekt dat deze procedure speelt. We werden ermee geconfronteerd en hebben daarop een statement uitgebracht. Dit hebben we gedaan omdat we absoluut willen dat de zaak op een faire en zake- lijke manier door de rechter aan de orde wordt gesteld: zonder voorafgaande emotie en stemmingmakerij in de media." Als we vragen waarom Roxeanne pas tegen haar dertigste begint tegen te sputteren aangaande haar erfdeel, antwoordt Tomlow: "Ik verwijs u hierbij graag naar ons statement dat we hebben uitgebracht. Het komt erop neer dat dit conflict al veel langer speelt en dat wij buiten de media en zonder procedures hebben geprobeerd opheldering te krijgen over een aantal zaken. We hebben geprobeerd de geschillen bespreekbaar te maken en dat is niet gelukt. Deze gang van zaken is natuurlijk verdrietig. Na de gedane pogingen en onderzoeken, rest ons helaas niets anders dan de rechter te vragen een eerlijk oordeel te vellen, hoezeer we ook hebben geprobeerd om dit te voorkomen." Toch zit er tussen het overlijden van Hazes in 2004 en de huidige kwestie in 2023 bijna twintig jaar. De vraag blijft waarom er twee decennia overheen zijn gegaan voordat Roxeanne nu prangende vragen gaat stellen over de nalatenschap van haar vader. Bij weekblad Party zijn er suggesties binnengekomen dat de erfenis wellicht niet goed geregeld is of niet concreet genoeg op papier is vastgelegd. Dhr. Tomlow houdt zich op de vlakte: "Als ik daar antwoord op geef, ga ik te veel op de inhoud in. Wij houden ons voor nu bij het statement dat we naar buiten hebben gebracht." We hadden nog graag willen vragen hoe het kan dat Rachel Hazes zich tot nu toe naar de buitenwereld heeft opgeworpen als de (enige) beheerder van de nalatenschap van André Hazes en dat alles langs haar moest qua toestemming. Ook willen we graag weten wat er precies onder de nalatenschap van André Hazes wordt verstaan en of dat behalve muziekrechten, auteursrechten en portretrechten ook geldbedragen betreft. Ook hadden we graag de suggestie willen voorleggen dat André Hazes wellicht met een negatief saldo is gestorven: wat gebeurt er als blijkt dat de erfenis deels uit schulden bestaat? Immers, Rachel Hazes heeft in de publiciteit gezegd dat ze na het overlijden van haar man met grote schulden opnieuw moest beginnen. Of Roxeanne Hazes na een positieve uitspraak van de rechter over haar aandeel in de erfenis eventuele schulden van haar vader dan ook erft? We weten dat men kan voorkomen om de schulden van de overledene te moeten betalen, door een erfenis beneficiair te aanvaarden. Of de erfenis voor Roxeanne in de plus of in de min zal uitvallen? Dat zal de toekomst uitwijzen. Op dit moment beperkt de kant van Roxeanne zich tot de zojuist aangehaalde verklaring.

Reactie kamp Rachel Hazes

Als we Rachels advocaat Royce de Vries benaderen, wordt ons te kennen gegeven dat hij niet aan de telefoon kan komen. Wel kunnen we onze vragen via e-mail sturen. Royce: "U kunt uw vragen schriftelijk aan mij voorleggen. Dan zal besproken worden met cliënte of de vragen zullen worden beantwoord. Het uitgangspunt van cliënte is in dit stadium dat zij in de media geen reactie geeft." Het belangrijkste dat we graag willen weten en dat deze hele zaak in een heel helder daglicht zou plaatsen, is of Rachel in het bezit is van een verklaring van erfrecht oftewel schriftelijk kan aantonen dat zij wettelijk erfgenaam is in de erfenis van André Hazes senior. Daarop reageert advocaat De Vries vlot, duidelijk en helaas zeer oppervlakkig: "Cliënt zal in dit stadium nog niet reageren."

Zowel betrokkenen als minder betrokkenen kijken met een mix van verbazing en verwondering uit naar de uitkomst van het kort geding op 9 februari in Utrecht…

Roxeannes woordvoerder: ’Rachel was geen erfgenaam en beheert ook niet zijn nalatenschap’
Royce de Vries, de advocaat van Rachel, laat aan Party weten: ”Cliënt zal in dit stadium nog niet reageren.”
’Er rest ons helaas niets anders dan de rechter te vragen een eerlijk oordeel te vellen, hoezeer we ook hebben geprobeerd om dit te voorkomen’

Lees meer

Alle artikelen
Spannende nieuwe stap voor máxima
Weekend

Spannende nieuwe stap voor máxima

Maxima blijft dromen van groter, beteren meer. Nu onderwijs in muziek weer op de kaart staat, wil ze meer kunst en cultuur op én buiten scholen. Een grote stap. ‘Heel spannend’, vindt de koningin.

Lees meer
Je neemt er betere beslissingen van(EN NÓG 12 REDENEN OM LEKKER NAAR BUITEN TE GAAN)
Margriet

Je neemt er betere beslissingen van(EN NÓG 12 REDENEN OM LEKKER NAAR BUITEN TE GAAN)

In de winter is het heel verleidelijk om met een dekentje over je heen met een kop thee op de bank te kruipen. Maar nu het volop lente is, is er geen enkel excuus meer om binnen te blijven. Al was het maar omdat het ook wetenschappelijk is bewezen dat het heel goed voor je is om naar buiten te gaan.

Lees meer
Britse presentator volgens collega’s alleen maar aardig op tv ‘Teddybeer James Corden is een wolf in schaapskleren’
Story

Britse presentator volgens collega’s alleen maar aardig op tv ‘Teddybeer James Corden is een wolf in schaapskleren’

Hollywood lijkt een en al glitter en glamour, maar achter gesloten deuren gebeuren vaak dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Amerikaanse entertainmentindustrie is men wel wat gewend, maar sommige schokkende gebeurtenissen dreunen nog vele jaren na. Story publiceert de grootste schandalen. Deze week: James Corden, wiens tv-afscheid door velen totaal niet wordt betreurd.

Lees meer
Do it yourself in één middag klaar
Flow

Do it yourself in één middag klaar

VAN TRASH TOT TREASURE Illustrator Silvia Zacchello laat zien hoe je van simpele plastic flacons beschilderde vazen maakt.

Lees meer
ZoMeRTopje Ida
Handwerken zonder grenzen

ZoMeRTopje Ida

Ida is echt een topje voor warme dagen. Zo gebreid in heerlijk katoen, luchtig in het dragen en makkelijk in het onderhoud! Een vakantietoppertje. Gauw beginnen dus.

Lees meer