Waarom roxeanne niet wil getuigen

Rachel Hazes wil geld zien van haar voormalig beste vriendin Marieke van Beek. Dochter Roxeanne is gevraagd te getuigen in deze zaak, maar zij weigert op het verzoek van haar moeder in te gaan. Een verstandige keuze, volgens Marieke’s woordvoerder Mr. Bernard Tomlow. ‘Roxeanne wil niet meer meedoen aan de spelletjes van haar moeder.’

Roxeanne

BRON: RTL BOULEVARD

V.l.n.r.: Marieke van Beek, Rachel’s advocaat Royce de Vries en Rachel.

Roxeanne Hazes besloot afgelopen week niet in de rechtbank te verschijnen om gehoord te worden in de zaak die haar moeder Rachel heeft aangespannen tegen voormalige beste vriendin Marieke van Beek. In Roxeanne’s brief, die in de rechtbank werd voorgelezen, laat ze weten dat het om ‘een absurde veronderstelling’ van haar moeder gaat en dat haar getuigenis alleen maar verdere afbreuk zou doen aan Rachel’s reputatie. Rox noemt de verklaring van haar moeder over financieel misbruik ‘absurd’. Rachel en Marieke stonden twee jaar geleden ook al tegenover elkaar in de rechtbank. Marieke meende dat de huur 800 euro per maand was, terwijl de weduwe van André Hazes met terugwerkende kracht 1.450 euro per maand wilde zien. Rachel werd door de rechter op alle punten in het ongelijk gesteld, maar legde zich daar niet bij neer. Nu wil ze dat haar dochter wordt gehoord in een zaak, die volgens haar advocaat Royce De Vries gaat om een aantal ‘langlopende geschillen’.

Toen het huurcontract met Marieke werd getekend, zette Roxeanne als één van de gezamenlijk gevolmachtigden een handtekening namens haar moeder, aangezien het toen niet goed ging met Rachel. Nu stelt laatstgenoemde dat er tienduizenden euro’s zijn verdwenen in de tijd dat haar dochter en twee anderen gemachtigd waren om namens haar te tekenen.

Geen onderbouwing

Mr. Bernard Tomlow, de woordvoerder van Marieke van Beek, vertelt aan Weekend: ‘Het is een onwerkelijke situatie. Er worden beschuldigingen geuit door Rachel en haar raadsman alsof er tienduizenden euro’s zijn verdwenen, terwijl íedere cent verantwoord is in de boeken, opgenomen in de jaarstukken én vastgesteld en goedgekeurd door mevrouw Hazes. Vervolgens zeg je vijf jaar later dat er tienduizenden euro’s zijn verdwenen. Dat is een ernstige beschuldiging. Dan moet je dat onderbouwen, maar dat is op geen enkele wijze gebeurd.’

Marieke en Rachel waren jaren onafscheidelijk en naast collega’s ook hartsvriendinnen. Dat maakt het weerzien in de rechtbank van Amsterdam extra pijnlijk. Mr. Bernard Tomlow: ‘Begrijpt u waar de pijn zit bij mijn cliënte? Zij wordt beschuldigd van iets waarvan je zegt: ‘Hoe durf je dat te doen!’ Terwijl, alles ligt vast en je hebt alle stukken goedgekeurd. Zo’n beschuldiging wordt een insinuatie, ze zijn bezig met reputatieschade.’

‘Ik heb een KLACHT tegen Royce de Vries ingediend’

Behalve Marieke wordt ook de voormalig vertrouwenspersoon van de familie, meneer Israël, door Rachel verantwoordelijk gehouden voor het verdwijnen van vele duizenden euro’s. Ook hij had in de tijd dat zij ziek was een volmacht. Volgens de woordvoerder ligt er duidelijke correspondentie en is en Rachel al in 2018 uitgenodigd om op haar vragen antwoord te krijgen. ‘Hij is veertien jaar lang vertrouwenspersoon geweest van de familie. Dan gaat zo iemand toch niet opeens misbruik maken van zijn volmacht?’

Roxeanne, die al jaren in onmin leeft met haar moeder, lijkt met de brief die in de rechtbank werd voorgelezen de kant van Marieke te hebben gekozen. Van het verhaal dat er voor tienduizenden euro’s geïnvesteerd zou zijn in de carrière van Roxeanne, klopt volgens de woordvoerder niets. ‘Dit begrijp ik niet, dus nee. Die tienduizenden euro’s bestaan niet, dus zijn ook niet geïnvesteerd. Het is toch een absurde stelling dat je bij de rechter zegt: ‘Er is geld verdwenen.’’

Vind je dit interessant?

Ontdek nu alle Nederlandse top titels in één app!

Probeer nu 14 dagen gratisProbeer nu 14 dagen gratis

Onzin

Tomlow sprak uitgebreid met de dochter van Rachel en laat weten: ‘Ik ben onder de indruk van Roxeanne omdat zij een turbulente periode heeft gekend in haar jeugd, met al die toestanden die er in die familie hebben gespeeld. Ik zie een ongelooflijk uitgebalanceerde, wijze, intelligente en verantwoordelijke vrouw en moeder. De keuzes die zij in haar leven maakt, ook artistiek gezien: ik vind haar een fantastische vrouw en een voorbeeld voor een heleboel mensen. Ik ben daar zwaar van onder de indruk en dat meen ik uit de grond van hart. Ze heeft een iconische kwaliteit. Wat ze in die brief schrijft: ze distantieert zich van deze - mag ik het zo zeggen? - onzin. Voor Roxeanne is het helemaal klaar, met wat zij allemaal met haar moeder heeft meegemaakt. Ze doet niet meer met die onzin mee. Wanneer je zo’n brief schrijft, moet er wel wat gebeurd zijn. Laat ik het zo zeggen, hij is heel duidelijk. Er zit geen woord Frans bij.’

Ondanks alles denkt Royce de Vries, die Rachel als advocaat bijstaat, toch een zaak te hebben. Mr. Bernard Tomlow zegt daarover: ‘Ik heb een klacht tegen meneer De Vries ingediend bij de Orde van Advocaten. Ik heb gezegd: willens en wetens geeft hij een verkeerde voorstelling van zaken. Ik heb tientallen leugens en/of evidente onjuistheden van de heer De Vries per onderwerp gemotiveerd en onderbouwd. De orde is echter van mening dat hij dat mag doen in de vrijheid die een advocaat heeft om voor zijn cliënt op te komen. Die uitspraak is vorige week binnengekomen. Wat dat betreft zijn we klaar.’ Het wachten in deze zaak is nu op de rechter, die op 9 juni uitspraak zal doen.

Reactie Royce de Vries

In het kader van hoor en wederhoor zijn de uitspraken van de heer Tomlow voorgelegd aan Royce de Vries, de advocaat van Rachel Hazes. Zijn reactie luidde: ‘Cliënte is niet voornemens om in de media hierover te discussiëren. Wat zij alleen kwijt wil, is dat zij de rechtbank heeft verzocht een aantal getuigen te horen, omdat belangrijke vragen van haar steeds onbeantwoord blijven en zij recht heeft op antwoord. Het moet cliënte van het hart dat zij het kwalijk vindt dat mr. Tomlow in alle media deze beschuldigingen tegen cliënte uit. Mr. Tomlow was voorheen de advocaat van cliënte en het feit dat hij nu op deze wijze tegen cliënte optreedt, is absoluut not done. Mr. Tomlow heeft hiervoor overigens een berisping ontvangen van zowel de Raad van Discipline als het Hof van Discipline. Dat hij ondanks dat hiermee doorgaat, nu dan als jurist, is voor cliënte veelzeggend.’

Terug naar overzicht

Lees meer

Alle artikelen