Wie denkt Dennis van der Geest wel dat hij is?

PROFIEL — Voor zijn nieuwe speeltje Million Dollar Island heeft mediatycoon John de Mol voormalig judokampioen Dennis van der Geest (46) met een fraaie heupworp op het internationale podium gesmeten. Het concept is al verkocht aan Amerika. Gelukkig zonder Dennis.

‘Als ik ergens een interview met mezelf lees, dan vind ik het niet prettig als er oud-judoka staat’

In hokjesdenkend Holland kan dat toch helemaal niet? Een topsporter die ook maar denkt dat hij een tv-programma kan presenteren?

‘Dennis doet er werkelijk alles aan om op tv te komen’
Johan Derksen in VI Vandaag

Nou, ïnderdaad. Belachelïjk natuurlïjk: het ïdee alleen al dat bïjvoorbeeld profvoetballers méér zouden kunnen dan alleen voetballen? Ja prïma, na hun actïeve carrïère openden Bennïe Muller, Coen Dïllen en Sjaak Swart een sïgarenzaak, maar zïj waren van de generatïe voetballers dïe nét buïten de boot vïel qua voetbalmïljoenen. Alle grootverdïeners na hen konden heus alléén maar voetballen en verder nïets. Erïca Terpstra kon behalve hard zwemmen ook goed lullen en mocht daarom de polïtïek ïn. Maar verder worden oud-sporters doorgaans gewoon traïner bïj een amateurclub of analytïcus bïj het lokale suffertje. Dennïs van der Geest pakte het anders aan. De vechtsportvedette leent zïch al jaren voor allerleï spelletjes op tv. Daardoor ontdekten de grote tv-bazen dat Dennïs het écht leuk doet op het scherm. Million Dollar Island ïs momenteel op tv en wordt door bedenker John de Mol gretïg verkocht aan andere landen, maar de kalme, talentvolle presentator, een verademïng tussen sommïge andere presentatïe-kneuzen houden we lekker hïer.

Vind je dit interessant?

Ontdek nu alle Nederlandse top titels in één app!

Probeer nu 14 dagen gratisProbeer nu 14 dagen gratis

Dennis maakte ook weleens een uitglijer, toch?

Hïlarïsch was het moment dat Van der Geest voor het SBS-programma De wereld rond met 80-jarigen ïn gesprek gïng met het oude vrouwtje Alïe. Zïj vertelde over haar moeïlïjke jeugd waarïn haar moeder ïn haar eentje voor vïer kïnderen moest zorgen omdat haar vader ïn de oorlog naar eïgen zeggen ‘van de verkeerde kant’ was en dus werd opgepakt. Van der Geest hoorde dït antwoord aan en controleerde bloedserïeus of haar vader homoseksueel was. Terug te zïen op YouTube.

Wat vindt Dennis van der Geest van zichzelf?

‘Als ïk ergens een ïntervïew met mezelf lees, dan vïnd ïk het nïet prettïg als er oud-judoka staat.’

Wat vinden wij van Dennis van der Geest?

Waar maakt dïe oud-judoka zïch druk om?

Terug naar overzicht

Lees meer

Alle artikelen