Copyright

 

Tijdschrift.nl behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Tijdschrift.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tijdschrift.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sanoma Media Netherlands B.V. (ook niet via een eigen netwerk).